Delavnice 2022 v old

Kljub velikim naporom ni več pravih rezultatov?

Položaj vse bolj spominja na začaran krog?

Se vezi z nekdanjimi kupci v novih razmerah krhajo?

Je digitalni svet spremenil igro, ki ji z obstoječimi znanji težko sledite?

Je konkurenca s svojimi disrupcijami okupirala vaš nekdanji teren?

Postaja proces izboljšav vse manj pregleden, pot do rezultatov pa izgubljena v nejasnosti?

Delavnice, ki pomagajo vaši ekipi narediti preboj

Kako torej vaše produkte spet povezati s kupci in pognati poslovno vrednost?

Profesorji pravijo, da so rešitev modri oceani. Produkti za segmente kupcev, kjer krvoločna konkurenca še ne plava.

A moje izkušnje pravijo drugače. Prevečkrat podjetja na nepregledni poti proti modrim oceanom zaidejo, izgubijo kompas.

Mnogo bolj oprijemljiva in delujoča rešitev je osvežitev, zasuk, inovativna dograditev vaših obstoječih produktov.

Ko poiščete, izbrusite in prepričljivo uveljavite ključno konkurenčno prednost, je Vaš brand, Vaš produkt lahko ponovno nedosegljiv za konkurenco.

Pa delavnice res delujejo? Kje jih lahko uporabimo?

Že dve desetletji+ se ukvarjam s trgovinami in kupci. Gre za super konkurenčno področje. Polno disrupcij. Z digitalnimi tekmovalci, ki jih še desetletje nazaj ni bilo nikjer. Z velikanskimi nasprotniki – Amazoni, Hoferji in Lidli. S povsem na novo postavljenimi pravili igre.

Kako torej v takšnem okolju postaviti novo fizično trgovino, ki bo spet delovala in ponovno vrnila stik s kupcem? In to brez gromozanskih investicij. To je bil velik izziv našega naročnika.

Čas je pritiskal, zato sem v letu 2021 sestavil nove delavnice. Z njimi smo ob podpori vodstva naročnikovo ekipo v nekaj tednih pripeljali do delujoče rešitve.

Delavnice so služile kot odskočna deska za pilotno trgovino nove generacije. Ta je postala najhitreje rastoča trgovina v celotni naročnikovi mreži!

Znotraj panoge med seboj tekmujočih živilskih supermarketov razumljivo trenutno ne izvajamo dodatnih delavnic. Ena panoga, en naročnik.

Vendar je metoda vzvodov za uspešne prodajne prostore odlično prenosljiva in lahko deluje tudi pri dobaviteljih, specialistih, in seveda v drugih panogah – tudi v neprofitnih organizacijah!

Delavnice so sinteza večletnega dela z ekipami različnih naročnikov. Sinteza neuspehov, ki sem jih skrbno analiziral – in uspehov, ki so ponavadi prišli nenapovedano.

Kakšne probleme lahko rešijo vaše delavnice?

V letih delovanja sem naletel na vse sorte prodajnih problemov.

Kako …

uspešno urediti prodajni prostor?

povečati učinkovitost trgovine?

uvesti planograme?

izboljšati planograme?

narediti planograme, čeprav nimam programske opreme?

realizirati letni prodajni načrt? polletni prodajni načrt? četrtletni? kaj pa mesečni?

uvesti zahtevno programsko opremo?

razumeti vedenje naših kupcev?

izvesti win-win projekt s trgovcem?

zmanjšati prispevke pri ključnem kupcu?

povečati prodajo pri ključnem kupcu?

nadomestiti drage svetovalne rešitve?

povečati nakupovalno košarico?

posnemati dobre produkte naše konkurence?

ustvarjati dobre prakse?

lansirati nov produkt? pripraviti poslovni model zanj?

pripraviti napotke za oblikovalce, agencije, arhitekte, informatike?

kako realizirati prodajno strategijo? kako jo povezati s produkti?

 


Torej ponujam rešitev za takšne probleme? 

Ja.

Za vse zgoraj naštete?

Ja. In še za druge: npr. kako pridobiti segment novih kupcev ali kako osvežiti poslovni model ali povečati uspešnost letnih pogajanj s ključnimi kupci.

Se res spoznam na vse, kar je zgoraj našteto?

To pa kljub radovednosti ne 😉 Res se z maloprodajo in težavnimi konkurenčnimi trgi ukvarjam že več kot 20 let. A nekatere stvari poznam bolje, druge precej manj. Vsi dvajsetletniki vedo o družbenih omrežjih več od mene!

Če ne poznam rešitve, kako potem lahko ponujam rešitev?

Ne poznam rešitve, vendar pa Omnibus metoda odkriva pot do rešitve.

Do nje se odpravimo s pomočjo najboljših ekspertov. Te polno vključimo in povežemo med seboj.

Kakšni čudežni eksperti pa so to?

Vi. Partnerji, naročniki, udeleženci Omnibus delavnic. Najbolje poznate probleme. In tudi rešitve se – v večini primerov – skrivajo v vas in vaših ljudeh, le izbrskati jih moramo na pravi način in oblikovati v rešitve problemov. Za to poskrbijo naše delavnice.

Izbor prave delavnice za rešitev problema?

Različni problemi zahtevajo različne kombinacije analitike, zbiranja informacij, krepitve znanja in tudi vključevanje specialistov.

Pri tem vam pomagamo opredeliti pravo kombinacijo in pravo pot za določen problem.

Glede na te kriterije smo razdelili delavnice na:

SONDAŽNE DELAVNICE ZA KOMPLEKSNE PROBLEME

Pri izrazito kompleksnih XXL problemih začnemo s sondažno delavnico, kjer predvsem ugotovimo vzroke za obstoječe stanje in skupaj z ekipo zberemo podatke. Rezultat je projektni načrt s časovnico, “roadmap” za rešitev.

HITRE PROBLEMSKE DELAVNICE

Delavnice, s katerimi v hitrih zamahih rešujemo probleme, ki blokirajo napredek naročnikovih ekip in jim omogočimo, da nato nemoteno nadaljujejo proti cilju.

Te delavnice imajo fiksno strukturo, vsebinsko pa jih prilagodimo glede na problem, ki se rešuje. V večini primerov zadostujeta dve srečanji po 1,5 ure. Na ta način rešujemo probleme, kjer je v organizaciji že precej zbranega znanja, ki pa ga je treba predvsem kanalizirati v rešitev.

Preizkusili smo tudi spletno različico – nekaj kratkih, hitrih srečanj, kjer kombiniramo ankete, zbrane odzive, brainstorming in pripeljemo do izdelave akcijskega načrta. Skupaj vsa srečanja lahko trajajo manj kot 2h!

INOVACIJSKE / PIVOTNE DELAVNICE

Izkušnje kažejo, da učinkovite inovacije niso v nedosegljivo oddaljenih modrih oceanih. Pogosto je zanje treba aktivirati skriti potencial v svojih ekipah in za odskočno desko vzeti dosedanje projekte.

Naše delavnice so v tem primeru spodbujevalke repivotiranja, dopolnjevanja, tudi postopnega inoviranja obstoječih produktov. Rezultat je neposredno produkt, ki ga že testiramo v okolju s končnimi kupci.

Primer: Prenova trgovin za našega naročnika v l. 2021, kjer smo s pomočjo delavnic izdelali nov koncept trgovine, ga podkrepili z dizajnom in analitiko. Opravili smo tudi skupinske terenske obiske. Rezultat: najhitrejša rast med vsemi trgovinami.

Od samega začetka do končne izvedbe prve verzije projekta v tem primeru lahko mine nekaj več časa. Odvisno od kompleksnosti.

  • Vzvodi za uspešne trgovine z repom in glavo (cca 90 dni)

SPECIALNE IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

Te so vezane na posebna znanja, s katerimi razpolagamo v Omnibusu. Pogosto je format daljši, saj se v delavnicah več časa posveti predajanju in utrjevanju znanja – kar lahko prediskutiramo in ustrezno prilagodimo po oceni trenutnega nivoja znanja in pričakovanj naročnika.

Takšne delavnice so nanizane spodaj:

  • Category Management 2.0 (5 terminov z vmesnimi nalogami)
  • Kako s planogrami nagovoriti kupce v digitalnih časih (5 terminov)

OSVEŽITVENE DELAVNICE

Delavnice, ki nadgrajujejo katerekoli od zgoraj navedenih delavnic. Ko je npr. produkt uspešno lansiran v testnem okolju, zberemo odzive različnih uporabnikov in z osvežitveno delavnico pripravimo nov nabor dodatnih izboljšav.

 

1. #vzvodi za uspešne trgovine z repom in glavo

Organizacija prodajnih prostorov ključno vpliva na uspeh prodajnih prostorov in trgovcev. Delavnica vodi skozi korake – vse do priprave taktično zrelega prodajnega prostora, ki povezuje zastavljeno prodajno strategijo s pričakovanji kupcev. #vzvodi so sinteza dobrih praks, izkušenj, raziskovalnih ugotovitev in uporabnih uvidov za uspešne trgovine.

Z udeleženci uporabimo metode in uvide #vzvodi neposredno v postopku, ki vodi do izdelave pilotne trgovine, vaše odskočne deske do dobro organiziranih in uspešnih trgovin za nove čase.

2. Category Management 2.0

Category management oz. upravljanje blagovnih skupin se je razvilo v časih pred digitalno revolucijo. Nakupovalne navade so se vmes temeljito spremenila, zato celoten koncept, ki se vrti okoli psihologije kupcev, nujno potrebuje osvežitev. Tako pomlajen bo spet predstavljal najboljši okvir, ki povezuje ponudbo, taktiko, strategijo in vedenje kupcev. V Omnibusu učimo principe okretnega category managementa (upravljanja blagovnih skupin), ki združuje tradicionalnih 8 korakov z agilnimi pristopi vodenja projektov. V digitalnih časih je ključ fleksibilnost, tudi v prodajnem prostoru. Dobro ukročene podatke o pretekli prodaji morajo spremljati postopki, ki odkrivajo priložnosti za novo ponudbo.

Nenazadnje, kupci ne kupujejo kategorij, marveč dobre izpolnitve njihovih nakupovalnih motivov.

3. Uspešni prodajni prostori

Novi formati trgovin so spoj najboljših praks in bolj drznih prehodov v neznano. Na eni strani dobra analiza poskrbi za razumevanje nakupovalnih vzorcev in vedenja kupcev, kar omogoča pripravo dobrih ponudb. Na drugi strani morajo novi formati zaobjeti bodoča pričakovanja kupcev. Naša delavnica s pomočjo izdelave person kupcev združuje oboje. Popelje čez vse ključne analize, ki omogočajo opredeliti želje in potrebe kupcev. Nato z ustvarjalnimi postopki pretekle podatke dopolnimo s priložnostmi za prihodnost.

Korak za korakom bo vaš team s pomočjo analize in ustvarjalnosti izdelal koncept in vsebino pilotne trgovine – idealnega prototipa in obenem »živega« laboratorija prodajnih formatov.

4. Kako s planogrami nagovoriti spremenjene navade kupcev?

Spletno nakupovanje nezadržno narašča in fizične trgovine se morajo odzvati. Spremenjene navade kupcev kličejo k osvežitvi vizualnega merchandisinga, pravil in prakse planogramiranja. Naučite se pripravljati planograme, ki poenostavljajo kupčevo navigacijo, pomagajo pri izbiri in izboljšujejo taktiko v smeri večjega deleža kategorije v skupni nakupovalni košarici.

Delavnica, ki vodi udeležence od A – Ž skozi planogramiranje, analitiko in psihologijo kupcev, ki so jo spremenile tehnološke spremembe in drugi premiki v družbi.

5. Osvežite ali uspešno inovirajte vaše produkte

Vsi se strinjamo, da so inovacije nujne za rast poslovne vrednosti v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu. Toda na poti skozi temačen gozd ustvarjalnosti in domišljije kar 95% inovacij propade. Se da pri tem kaj spremeniti? Se lahko zmanjša odstotek neuspešnih poskusov? Celo kar prepreči? Da. Rumena steza ponuja organizacijam orodja in postopke, ki jih pri svojem vsakodnevnem delu uporabljajo uspešni ustvarjalci. Za kažipote na poti skozi labirint dodatno skrbi starodavna modrost pravljic.

Ta delavnica je “outlier” kakor se za inovacije spodobi.

Insights