Pametno načrtovanje trgovin

Izris tlorisov trgovine

Produkt smo zasnovali posebej za male in srednje velike trgovce. Z njim uveljavite organizacijo prodajnega prostora, ki povezuje vaše cilje z nakupovalnimi navadami kupcev.

V ozadju je podatkovni model, ki določa prodajni prostor na osnovi vaših preteklih podatkov in že izvedenih raziskav nakupovalnih navad. Dodane so tudi dobre prakse večjih trgovcev.  Vse to poskrbi tudi za prepoznavno rdečo nit vašega prodajnega prostora.

Korak za korakom

Od opredelitve glavnih ciljev, prek izrisa koncepta in analize podatkov do polnega tlorisa trgovine z vsemi vrisanimi kategorijami (v AutoCADu ali drugem izbranem formatu).

Osnovni nivo vsebuje naslednje korake:

Koncept – pregled in priprava

Vprašalnik za poslovodje in vodje prodaje

Fokusna analiza prodajnih podatkov

5 ključnih vprašanj za vodje prodaje in category managementa (UBS)

Prostorsko načrtovanje (tloris)

Predlogi za implementacijo

ENOSTAVEN PRVI KORAK

Prijavite se na

BREZPLAČNO 45-MINUTNO DISKUSIJSKO SREČANJE

na katerem bomo prediskutirali vaše potrebe in orisali situacijo. Spoznali boste tudi naše reference in način dela. Po diskusiji bomo pripravili predlog sodelovanja s časovnico. Prejeli boste naš pogled na situacijo in se nato sami odločili o ustreznosti morebitnega sodelovanja.

Cases