Preusmeritev pozornosti – Skriti potenciali

Kaj pa če …

Lahko pa je tudi: Ne najeti specialisti, marveč: vsak je svoje sreče kovač. Najprej se usmerite v svoje lastne moči. Kaj že znate, kaj lahko naredite sami? Skupaj izdelajte prvi prototip bodočega produkta.
Šele potem ocenite, kje potrebujete specialiste do končnega uspeha.
Včasih namreč specialisti za posamezna področja preprosto prinesejo dodano vrednost oz. rešitev, za katero so izurjeni.
A to je ponavadi takrat, ko imajo zelo dobre vhodne podatke in je precej jasno, kako se bo njihova rešitev vključila v strategijo podjetja. Še večkrat pa se od specialistov pričakuje nemogoče. Pogosto je to vezano na njihovo podobo ali modnost, medtem ko se ekipe stalno zaposlenih odvežejo vseh odgovornosti.

Rezultati ankete