Preusmeritev pozornosti – Nišni izdelki

Kaj pa če …

Najprej dosegljivo, potem nedosegljivo. Ali kot pravi slovenski pregovor: Izhojene poti ne daj za neizhojeno.
V tem primeru si lahko torej rečemo: kaj pa če se z nišnimi izdelki sploh ne bi ukvarjal, marveč bi z njihovimi lastnostmi opremil svoje uveljavljene izdelke.
V primerjavi s primerom 2 gre tukaj za obratno situacijo.
Pot v prihodnost je nejasna. Velike vsote sredstev in časa se vlaga v iskanje t.i. modrih oceanov, kjer domnevno še ni konkurence. (Vsi želijo biti novi Google, AirBnb, Amazon). Medtem se izgublja vez z glavno skupino kupcev, ki je po definiciji najcenejša.
Lahko se zgodi, da na koncu ostaneš brez modrega oceana in še potopljen na dno rdečega oceana.

Rezultati ankete