Preusmeritev pozornosti – Namesto obrambe tržnega deleža

Kaj pa če …

preusmerite pozornost proč od obrambe tržnega deleža in poiščite segmente, kjer morda že sedaj rastete. Kaj se zgodi, če se prefokusirate na rastoče segmente in začnete sistematično reševati težave kupcev z osveženimi in nadgrajenimi produkti?

Sicer pa je ta nevarnost pogosta, vsi se srečujemo z njo. Tako ljudje kot organizacije (ki jih sestavljajo ljudje) smo namreč nagnjeni k uporabi starih vzorcih oz. ustaljenih poti.

Medtem ko branimo tradicionalne izdelke, se lahko trg nepovratno spremeni. Najslavnejši primer je Kodak. Tako dolgo je vztrajal v obrambi svojega tržnega deleža na področju klasičnih fotoaparatov, da se je nazadnje potopil skupaj z nakupi malih podjetij – namesto prestopa v prodajo digitalnih kamer. 

Seveda so primeri tudi bližje: k Muri, Tamu, itd se premika kar nekaj potapljajočih se slovenskih blagovnih znamk, tudi nekdaj mogočnih in velikih z izjemnimi izhodiščnimi položaji. 

Rezultati ankete