Raziskave kupcev v trgovini

Spoznajte svoje kupce. Ne le kdo, marveč tudi zakaj. In kako to vključiti v doseganje vaših poslovnih načrtov.

Vstopite v zanimivi svet nakupnega odločanja vaših kupcev in ustvarite dodano vrednost z uporabnimi uvidi iz naših raziskav na prodajnem mestu.

RAZISKAVA
Ena kategorija, en asortiman -> 4 različne postavitve v trgovini
REZULTAT
13% do 31% nakupovalnih košaric vsebuje izdelek iz kategorije
UPORABNI UVID
S premikom kategorije D -> A dvignemo prodajo impulzne kategorije za 3x!

ZAKAJ RAZISKUJEMO?

Spremembe so zajele svet trgovine, zato se včasih pozablja …

Naše raziskave vodi naša radovednost. Vedeti več o izbiri, odločanju, dejavnikih na prodajnem mestu, odgovoriti na zgornja vprašanja.

Čas metrike odpira priložnosti, da trgovci in proizvajalci stkejo posebne odnose s svojimi kupci. Naši raziskovalni projekti segajo od eye-trackinga za merjenje pozornosti kupcev do spremljanja nakupovalnih vozičkov za analiziranje nakupovalnih poti.

 

 

  • Kdaj iz cene nastane vrednost?
  • Kako se asortiman spremeni v pravo izbiro?
  • Kateri razporedi blaga se najbolj ujemajo z nakupnimi motivi vaših kupcev?
  • Kako v množici izdelkov narediti promocije bolj opazne in učinkovite?
  • Kakšna sporočila na kupce najboljše delujejo?

Da, vse se začne in konča pri zaznavi kupcev in vedenju na prodajnem mestu. Ni prodaje brez nakupa.

KAKO?

Vselej prisluhnemo željam naših naročnikov. Vajeni smo sodelovanja z različnimi raziskovalci in specialisti. Pomagamo pri določanju ciljev, izbiri metodologije, pripravi raziskovalnega briefa in izvedbi katerekoli faze raziskave. Pomagamo tudi pri prenosu uvidov v trgovine.

Ena od uporab raziskav: spremljanje nakupovalnih navad, izdelava drevesa odločanja kupcev in kupcu prijazna organizacija prodajnega prostora pozitivno vpliva tudi na čas, ki ga kupci preživijo v trgovini.

1
Zakaj ona / on kupuje? Raziskovanje nakupnih motivov na prodajnem mestu.

2
Kako se obiskovalci vedejo na prodajnem mestu?

3
Kaj usmerja nakupno odločanje kupcev?

NAKUPNO VEDENJE

Verodostojna raziskava je pokazala, da je 82% vseh nakupnih odločitev v trgovinah neplaniranih. Govorimo o impulznih nakupih, na katere močno vplivajo ureditev prostora, cene, asortiman in druge spremenljivke trgovine.

Še več, kar so psihologi vedeli že dolgo, danes potrjujejo nevro orodja. Skoraj vse odločitve so sprejete pod pragom naše zavesti.

ORODJA ZA MERJENJE

Veliki tehnološki skok nam ponuja nove načine merjenja in analiziranja vzorcev nakupovalnega vedenja. Od očal za eye-tracking do RFID tehnologije za sledenje nakupovalnih poti – hitro jih vključujemo, da bi spoznali dosedaj neznane predele. Ja, raziskava je odkrivanje.

VELIKI IN MALI PODATKI

Analiziranje velikih podatkov “big data” s sodobnimi tehnološkimi orodji hitro napreduje. Vendar ob tem tudi staro dobro opazovanje na licu mesta ohranja svoj pomen. Združevanje velikih & malih podatkov nam daje unikatne uvide.

Kako se to povezuje? Poglejmo primer.

Z elektronsko napravo izmerimo, da se je ženska nakupovalka zadržala v kategoriji 48 sekund, preden je izbrala izdelek in ga dodala v košaro (= veliki podatki, ki jih registrirajo naprave).

Toda terensko opazovanja nam postrežejo z dodatnimi uvidi. Nakupovalka je pretehtala 3 različne izdelke, a jih vrnila in se odločila za četrtega, ker je nanjo vplival sedemletni otrok (mali podatki, ki jih zberemo z neposrednim opazovanjem).

NADGRADNJA

Raziskave kupcev na prodajnem mestu nam dajejo uvide, iz katerih se širijo učinki v različne smeri. Npr., razumevanje sprožilcev prodaje pred nakupovalno polico napaja strategija po kanalih, planograme, taktike vizualnega merchandisinga itd.

DODANA VREDNOST ZA VAŠE PARTNERJE

Raziskave lahko služijo kot odskočna deska za razširitev sodelovanja z vašimi partnerji. Kot dobavitelj izdelkov lahko uvidi o celotni kategoriji, za katero ste specialist, predstavljajo za trgovca posebno vrednost.

KONKURENČNA PREDNOST

Z vsemi digitalnimi mertivami, vam lahko dobro načrtovan in pametno izvedena raziskava ponudi bogastvo uporabnih uvidov, ki predstavljajo čisto konkurenčno prednost.

Primer Omnibus raziskave: Gibanje kupcev v trgovini

Velika raziskava nakupovalnih poti, v kateri smo izmerili za 77 maratonov poti in ugotovili % obiskov in zanimanja v celotnem supermarketu.

CILJI

  • izmeriti frekvenco in obiskanost celotne trgovine
  • ugotoviti katere dodatne izpostavitve imajo največjo frekvenco obiskov
  • izboljšati gibanje kupcev v trgovini

METODOLOGIJA

Merjenje nakupovalnih poti, ki jih v trgovini opravijo vozički.

TEHNOLOGIJA

S pritrditvijo tiskanih vezij na vozičke in sledenjem RFID signalu v celotni trgovini.

DISKRETNOST

V celotnem procesu merjenja smo poskrbeli za popolno anonimnost podatkov. Vsaka nakupovalna pot je dobila identifikacijsko številko, naši popisovalci pa so opredelili ključne karakteristike obiskovalcev.

UPORABA UVIDOV

Predlog dodatnih impulznih izpostavitev in premikov kategorij za boljšo navigacijo in večji obisk v trgovini

Taktika pozicioniranja na dodatnih izpostavitvah v trgovini

Insights