Delavnice

 • Delavnice

  10 strategij za komuniciranje okolju prijaznih izdelkov

  - by Omnibus

  Članek predstavlja 10 strategij oz. primerov prepričljivega komuniciranja trajnostnih, okolju prijaznih izdelkov.
  Tudi manjši budžeti lahko s svojo neposrednostjo premagajo glasna večmilijonska zavajanja nasprotnikov, ki v “nizki ceni” prikrivajo neplačane stroške.

 • Delavnice

  Vitki pilotni projekti so veter v jadra zdravi rasti organizacij

  - by Omnibus

  Organizacije se morajo naučiti inovirati, sicer ne preživijo. To so besede zimzelenega očeta managementa Druckerja. Pilotni projekti se med zagonskimi podjetji – pa tudi v drugih panogah – pogosto vodijo po agilni metodologiji, ki prvo verzijo za uporabnike in kupce sprejemljivega novega produkta imenuje MSP – minimalno sprejemljivo produkt.

 • Delavnice

  Minimalno sprejemljivi produkt (MSP oz. MVP) + N za navdih

  - by Omnibus

  MVP ali MSP. Minimalno sprejemljivi produkt oz. minimum viable product je prva delujoča verzija produkta, ki je sprejemljiva za pionirske kupce. Toda za pravi uspeh je poleg sprejemljivosti treba vključiti še navdih oz. dozo navdušenja. Navdušeni kupci sami poskrbijo za promocijo in delujejo kot ambasadorji novega produkta.

 • Delavnice
  Kreativne tehnike in strategije

  Tehnike in strategije za spodbujanje kreativnosti za zdravo rast

  - by Omnibus

  Tehnike in strategije, ki pomagajo ekipam v podjetjih premagati zastoje, spremeniti vzorce reševanja problemov in jih podpreti na poti do kreativnega ustvarjanja zdrave rasti. Sestavni del Kretnic – kreativnih delavnic, ki pomagajo inovirati in producirati nove rešitve problemov.

 • Delavnice

  Preporod produktov za novo rast

  - by Omnibus

  Disruptivne inovacije se ponujajo kot ključ za okrepitev vrednosti podjetja v času visoke inflacije, digitalizacije, kadrovske krize. Toda le ena od 20 inovacij se prime v resničnosti. Omnibus delavnice ponujajo alternativo: temeljito prenovo vaših obstoječih produktov. Prebudite brand. Spodbudite kreativne sile vaših zaposlenih in z drznimi prenovami okrepite povezave s kupci. Odlična investicija.

 • Delavnice

  Zakaj se ideje izogibajo poslovnih sestankov?

  - by Omnibus

  Skozi čas so organizacije iznašle popolnoma učinkovito orodje za uničevanje svežih zamisli – skupinske sestanke. Če želite v kali zatreti…

 • Delavnice

  Sveže rešitve zahtevnih poslovnih problemov

  - by Omnibus

  Premestitev pozornosti je tehnika, ki omogoča izdelavo alternativ trenutno uveljavljenemu načinu reševanja problemov. Sestavni del Omnibus delavnic, ki delujejo in pomagajo pri reševanju trdih organizacijskih orehov. Od osnovnih kratkih problemskih delavnic do delavnic-projektov, ki vodijo do pilotnih produktov.

 • Delavnice

  Inovativnost je dobra strategija za zdravo rast podjetij

  - by Omnibus

  Strategije rasti podjetij se pogosto neposredno usmerjajo v rast prihodkov, rast dobičkonosnosti ali obojega. Hitro postanejo velikopotezne: govorijo o diverzifikacijah, sinergijah, vertikalnih in horizontalnih integracijah, nakupih startupov itd. Toda pri tem se hitro spregleda speči potencial v organizacijah samih. S prebuditvijo se povrnejo zdravi temelji, ki omogočajo rast s pomočjo inovativnosti. Ko se prebudi notranja moč ekip in se ta pretvori v nove ali osvežene produkte, so podjetja pripravljena za druge oblike rasti.