Zdrava rast kot alternativa obsedeni rasti

Zdrava rast kot alternativa obsedeni rasti
8 marca, 2023 Omnibus

Zdrava rast je proces, ki temelji na vzorcih rasti v Naravi

V slepem zasledovanju finančnih kazalnikov lahko hitro zaidemo s poti in pozabimo, kaj je sploh poslanstvo oz. namen naše organizacije.

Na nas preži skušnjava, da bi krivulje rasti dvignili s poslovnimi stimulansi. Čudežna umetna inteligenca, mesarsko rezanje stroškov, izčrpavanje zaposlenih, davčno optimiziranje, neusmiljeno promoviranje.

Nič čudnega, saj v naši civilizaciji heroje predstavljajo alfa moški, ki za eksponentne krivulje rasti počnejo vse to. “Vesoljska dirka milijarderjev” je skrajni dokaz odnosa, ki Naravo vidi kot nekaj, kar je treba premagati, obvladati, izkoristiti, zavreči. Ogromni skriti stroški teh steroidnih ekspedicij niso vidni nikjer. Njihov uspeh se slavi. Zato se včasih zdi, kot da je steroidna rast edina možna pot.

Ni.

Alternativa je zdrava rast. Ta temelji na vzorcih rasti, ki jih najdemo v Naravi in so mnogo starejši od nas. Če jih sprejmemo, smo lahko dobro opremljeni proti skušnjavam steroidov. Ker je del zdrave rasti tudi sprostitev domišljije, se lahko ob tem tudi zabavamo.

Članek navaja (1) razlike med steroidno in zdravo rastjo, (2) skrite stroške steroidne rasti, za katere Narava vselej izstavi račun, (3) strategije, ki organizacijam in ljudem pomagajo pri uveljavitvi zdrave rasti.

— Začaran krog v času zastoja rasti

V prvih mesecih 2023. je gospodarska klima zmerno negotova. Nekaj novic je spodbudnih, cene energentov so se začasno umirile, drugi signali kažejo na nadaljnje ustavljanje rasti.

Ker smo tudi pri naših poslovnih projektih tesno povezani s percepcijo, ki prevladuje v okolju, se v času padajočih rasti, digitalnih pretresov, pomanjkanja delavcev in še naprej visoke inflacije, hitro zgodi, da kljub povečanim naporom, dodatnim vložkom denarja in časa, zaidemo v zastoj.

Lahko deluje celo kot “začaran krog”. Vse bolj povečujemo napore, toda pravih učinkov ni.

Začaran krog: povečujemo napore, vložke denarja in časa, toda ni več pravih učinkov

— Obseden lov na finančne rezultate

Ko se začne naša poslovna mašina ustavljati, pogosto spominjamo na voznika, ki pelje po avtocesti v drugi prestavi. Pritiskamo na plin, preklinjamo konkurenco, državo, davke, disruptorje, še bolj pritiskamo na plin, obupno poskušamo pridobiti hitrost, vse se stresa, mašina rjuje, vendar pa pospeškov ni.

Namesto spodbujanja zdrave kreativnosti sklicujemo dolge brezplodne sestanke, ki srkajo energijo. Zavidamo konkurenci in se je obenem bojimo. Vkopavamo se v oddelčne silose. Podajamo si naloge po e-pošti med oddelki in kritiziramo – na glas druge, navznoter pa žremo sami sebe. Zaradi preteklih neuspehov nas obvladujejo občutki nemoči. Ekipe zaposlenih izgubljajo motivacijo, saj se jim zdi, da se nagrade stekajo v neprave roke. Še bolj pritiskamo, s tem pa povečujemo stres na vseh ravneh.

Pritiskamo na plin in ne opazimo, da moramo spremeniti prestavo.

Zaslepljeni od zasledovanja finančne rasti v začaranem krogu hitro skrenemo s svoje poti in začnemo verjeti čudežnim obljubam ponudnikov poslovnih steroidov. Tehnološkim čarovnikom ali poklicnim mesarjem stroškov ali davčnim optimizatorjem, ki ne gledajo na žrtve. Ne opazimo, da smo na koncu večkrat žrtve prav mi.

Kaj predlagam?

Alternativo v obliki zdrave rasti.

Namesto pritiskanja plina za vsako ceno, morda vdihnite, zalijte rožo, se malo poigrajte, navežite stik z otrokom v sebi, med predahom kreativno osvežite svoje produkte, spremenite pogled na zastoj in nato s svežo rešitvijo nadaljujte naprej.

En taktičen korak nazaj hitro pomeni dva ali celo tri naprej. V pravo smer. Ki je prava za vas in vašo organizacijo ne pa za ponudnike dragih “tablet”.

Nekaj kreativnih strategij za uporabo v organizacijah je na voljo tukaj.

— Premik od steroidne rasti k zdravi rasti

Ker smo v naši kulturi obsedeni z merljivo rastjo (BDP, profit, rezanje stroškov) in se eksponentna finančna rast podjetij postavlja kot vzor, je morda čas za opredelitev razlike med rastjo na steroidih in zdravo rastjo.

— Steroidna rast invazivnih organizacij

Steroidna rast se meri skoraj izključno s kratkoročnim profitom. Pri tem se pozablja na vse skrite stroške – npr. stres zaposlenih, slabo vzdušje, dušečo hierarhijo, itd. Seveda so skriti stroški še večji zunaj meja naše organizacije. Navidezno jih prenaša Narava, a na koncu jih plačujemo vsi.

Steroidna rast je značilna za invazivne organizacije, ki za rast potrebujejo vse večje vložke stimulansov – denarja, naporov, nadur, zniževanja stroškov, nakupov drage tehnologije, reklamiranja vseh in povsod, izkoriščanja monopolov, nadzora kupcev in zaposlenih vse skupaj za ceno.

Stres zaposlenih je pogosto posledica šibke povezave zaposlenih z dosežki. Pogosta težava invazivnih korporacij, ki seveda tega ne prikazujejo v poslovnih poročilih.

Invazivna podjetja, ki so odvisna od steroidne rasti, so pogosto onesnaževalci, ki se maskirajo za lepšo, lažno podobo.

Logika delovanja takšnih podjetij temelji na obvladovanju, nadzorovanju, spreminjanju, pa tudi agresivnemu uničevanju Okolja, njihova podoba pa poskuša to oviti v družbeno odgovornost. Včasih se poslužujejo tudi trika, da pritiskajo na občutke krivde svojih kupcev.

Še ena stvar: zaposleni v teh organizacijah čutijo, da delajo za invazivno podjetje. Zato so takšna podjetja prisiljena svoje zaposlene skoraj podkupovati s finančnimi stimulacijami in različnimi bonitetami.

V večini primerov je ozadje pomanjkanje svežih idej, to pa izvira prav v nespoštljivem odnosu do Okolja, do Narave, ki tako vrača udarec!

— Zdrava rast z Okoljem povezanih organizacij

Zdrava rast je dobro zakodirana v sam indoevropski izvor besede rast, ki v slovanskih jezikih vključuje rojevanje (rod), uspeh (r̥dháti), drevo (lat. arbor) in pognati se v gibanje (*h3or-ste/)

Sprejemanje zdrave rasti temelji na zasuku pogleda na odnos do Narave. Ta ni nekaj zunanjega, nekaj, kar nam nasprotuje, marveč je sestavni del nas. Narava se pretaka skozi nas in mi smo vsakodnevno v njenem vzorcu. Domišljija, sanje, DNK, celice, potreba po ustvarjanju. Kje vse to izvira, če ne v naši povezanosti z Naravo?

Zdrava rast je proces. Velik kreativni algoritem narave, ki ponuja zgled tudi za naše vsakodnevno delovanje.

Organizacije so povezave ljudi in ti niso osamljeni otočki, ki se borijo drug proti drugemu in delujejo povsem brez povezav s preostankom sveta. Odnos do okolja je odnos do nas samih. Vsako obvladovanje, nadzorovanje, premagovanje, uničevanje, posiljevanje Narave je nesmiselno, saj spodkopava naše temelje. Borba proti samim sebi s pomočjo steroidov bo na koncu izgubljena.

Zdrava rast torej temelji na spoštljivem odnosu do okolja in razvoju organizacij v smeri svojega poslanstva. Pomemben element zdrave rasti pa je tudi služenje družbi.

— Realne možnosti za uveljavitev zdrave rasti

Saj, saj. Lepo je slišati. Pa ima zdrava rast v praksi sploh kakšne realne možnosti proti steroidni rasti?

To nam pogosto govori naš pridobljen vzorec razmišljanja, ki je vzgojen v kulturi prevladovanja steroidne rasti. Mediji nam v feed pošiljajo najbolj razvpite primerke steroidne rasti in jo slavijo kot “vesoljsko dirko milijonarjev”.

Včasih se zato res zdi, da zmagujejo le še brezčutne eksponentne krivulje. Protinaraven nadzor nad kupci in zaposlenimi. Sledenje vsepovsod. Spreminjanje ljudi v podatke. Hiter in takojšen profit, ki zadovolji nadzornike in naše lastnike. Tudi sam sem pri svetovanju večkrat končal v razkoraku.

Toda Narava je mnogo močnejši algoritem kot nam ga skušajo predstaviti promotorji invazivnih korporacij.

Zdrava rast je povezana z algoritmi življenja. Je neslutena moč.

Ko stopimo na pot zdrave rasti, delujemo skladno z Okoljem. Zastoji naše energije se odblokirajo. Naši zaposleni so bolj povezani z izdelki. Namesto finančnih injekcij se stimuliramo s kreativnostjo, ki nas bo imela rajši kadar delamo izdelke od ljudi za ljudi. Na spletnih straneh Omnibusa najdete več opisov koristi, ki jih prinaša prestop v okvir zdrave rasti.

— Kako potem vključiti principe zdrave rasti v delovanje organizacij?

Za začetek je dobro ozavestiti, da obstaja alternativa steroidni rasti. Ki je pravzaprav razvajena rast. Kadar so v okolju ugodne okoliščine dobički rastejo dvoštevilčno. Pa vendar nismo zadovoljni. Kadar so v okolju okoliščine neugodne spet nismo zadovoljni. Rast na steroidih spominja na obsedenost. Nikoli ni dovolj!

Alternativo pa je pravzaprav zelo blizu.

Imate jo v sebi. Imamo jo v sebi. Narava jo ponuja v obliki algoritmov večnega kroženja. Zima je začasna zaustavitev, počitek, umiritev, da bi se spomladi spet zgodil čudež brstenja, prebuditve, novega rojstva. Jeseni obrodijo sadovi. Itd. Zdrava rast je naš glavni algoritem, ki pa je prepogosto potlačen. Zato tudi projekti trpijo. Zato pogosto tudi organizacije iščejo skokovite bližnjice, ki so lahko škodljive.

Zdrava rast je namreč velika reka, ki smo jo pogosto v zasledovanju hitrih profitov zasuli z odpadki, prekopali s kanali, jo potlačili v podzemlje. Toda tu je. Treba ji je le dovoliti, da pride na dan. Lahko jo tudi enačimo s kreativnostjo oz. domišljijo. Obe se sicer radi najdeta v poslovnih poročilih, v piarovskih izjavah, v vsakodnevnem življenju pa ju prepogosto zanemarjamo. Ljudje to čutimo.

Da bi to reko, ki napaja zdravo rast, spet pripeljali na dan, sem z leti svetovalnih projektov razvil tehnike in strategije za prebujanje kreativnosti. Te so namenjene spremenjenim načinom reševanja problemov in ustvarjanju zdrave rasti, ki ne bo škodila okolju.

Zaporedje korakov sem sedaj povezal v paket Kretnice – kreativne stopnice za zdravo rast.

Marsikaj v tem paketu že poznate. Npr. produciranje idej, anonimno skupinsko odločanje, kreativne tehnike, koncept minimalno sprejemljivega produkta. Vendar pa je v tem kreativnem algoritmu posebno zaporedje korakov z vgrajenim načinom reševanja problemov, ki vodi od izstopa iz začaranega kroga do inovativnih rešitev. Kretnice so eden od kreativnih algoritmov za zdravo rast. Ne takšno, ki temelji na kratkoročnih dobičkih, marveč na spoštovanju okolja in prebuditvi spečih potencialov v ekipi.

Kar bodo v svežih, navdahnjenih produktih začutili tudi kupci.

0 Comments

Leave a reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

*