Tehnike in strategije za spodbujanje kreativnosti za zdravo rast

Tehnike in strategije za spodbujanje kreativnosti za zdravo rast
2 marca, 2023 Omnibus
Kreativne tehnike in strategije

Kreativne tehnike in strategije

 

Nekatere tehnike in strategije, ki pomagajo ekipam v podjetjih premagati zastoje, spremeniti vzorce reševanja problemov in jih podpreti na poti do kreativnega ustvarjanja zdrave rasti:

1 – Odciklati iz začaranega kroga. 

Prva točka je vsekakor izpreči iz obstoječega. Fleming je penicilin odkril tako, da je odšel na počitnice. Ko se je vrnil, ga je na razmetanih petrijevkah pričakalo delovanje plesni, ki je delovalo antibakterijsko. Slavni psiholog Jung je v času zastojev zapustil delovno okolje in se odšel igrat v peskovnik!

Ko se naš um odmakne, ko iztiri, se sam problem začne umikati, saj izgubi svojega glavnega receptorja. V organizacijah je podobno. Siljenje z glavo skozi zid, ponavljanje tistega, česar ne deluje, vodi v stres posameznikov in celotne organizacije. Vse to zaznavajo tudi kupci. Začaran krog, ki ga je treba najprej prekiniti.

2 – Ustvariti varno cono.

Če želimo odpreti ventile, potem je treba zagotoviti občutek zaupanja in varnosti. Nobenih velikih direktorjev, šefov in hierarhičnih lestvic. V varni coni velja popolna enakovrednost idej – čistilka, pripravnik ali trikratni magistri, vse navdaja ista vesoljska energija. Pravzaprav ta včasih bolje kroži pri ljudeh, ki nimajo celotne energije zbrane le v glavi.

V kreativnih špilih je vrednota enakovrednost idej, do katerih pridemo v varnem okolju brez pritiska »ene prave poti«. Ekipa se s prehodom iz sestankovalnega v delavnični režim močneje medsebojno poveže.

Z zagotovitvijo varne cone se prekine hierarhija, ki blokira ustvarjalnost. Člani ekipe se morajo pri produciranju idej počutiti varne. Ne išče se najboljših idej, marveč se jih producira – šele pozneje se začenja točkovanje, ki pa je spet anonimno.

3 – Postaviti si omejitve.

Se mora Messi podrejati istim pravilom nogometne igre kot vsi? Seveda. Če bi mu umaknil out linijo in omogočil, da lahko enajstmetrovke izvaja od koderkoli, bi s tem kaj izboljšali njegovo igro. Ne!

Le znotraj okvirov je mojster Messijevega kova razvil strategije, ki njegov talent privedejo do maksimuma. Podobno velja za vso ustvarjalnost. V nasprotju s prevladujočim mnenjem, se prav jasno začrtane omejitve spodbuda ustvarjalnosti.

Omejitve so temelj ustvarjalnosti.

4 – Zasučite perspektivo.

V detektivskem romanu Baskervillski pes se vsi detektivi lotevajo umora na enak način. Vsem se zdi, da je pes nepomemben, le Sherlock Holmes se vpraša: Zakaj pes ni lajal? To ga pripelje do rešitve.

Zasukane perspektive so izjemno orodje, da razrešimo probleme na svež, inovativen način.

5. Sprejmite raznolikost pogledov kot novo moč.

Dokler nas raznolikost ovira in jo vidimo kot težavo na poti, . Raznolikost pogledov, znanj, pristopov, izkušenj je velika moč organizacij. Pravzaprav je veliki svetovalec od znotraj, deluje kot modrec.

Ključno je, da to veliko raznolikost spravimo na skupni imenovalec – ne na silo, marveč s kombiniranjem izkušenj.

Ena od definicij inovacij pravi, da je to »nov način kombiniranja elementov, ki jih pred nami še nihče ni povezal skupaj«. Objemite raznolikost. Možganska moč se v spodbudnem ekipnem okolju množi večkratno!

6. Zamenjajte dolge brezplodne skupinske sestanke za kreativne špile!

Sestanki, ki temeljijo na hierarhiji, srkajo energijo in s tem utapljajo kreativne vzorce. Poleg tega se ideje skrijejo pred močnimi egotripi posameznikov, ki želijo vselej prevladati nad drugimi. Dodatna težava je, da ti močni glasovi v kot potisnejo posameznike, ki bi morda lahko prispevali zares dobre rešitve. A se ti tihi posamezniki ne uspejo niti oglasiti. Preberite knjigo Susan Cain o moči introvertiranih, vase obrnjenih, če ne verjamete kakšni potenciali se skrivajo v molčečih. Tudi molčeči so močni!

7. Prebuditi speče potenciale.

Aktivirana znanja in ideje vseh udeležencev poskrbijo za večjo skupinsko motivacijo pri izdelavi rešitve.

8. Po potrebi na špile povabite specialiste.

Včasih so za rešitve problemov nujna specialistična znanja. Pa vendar ni potrebe, da specialisti sedijo na daljših sestankih. Lahko izvedete 45-minutna posvetovalna srečanja, kjer poskrbimo za dvosmernost komunikacije. Specialisti podajo informacije, ki so pomembne za rešitev problema, po drugi strani pa se tudi sami seznanijo s problemi, kakor jih zaznavajo tisti, ki so uporabniki itd.

9. Zrušite silose med oddelki.

Po izkušnjah lahko povem, da je včasih nekaj metrov med dvema pisarnama daljših od čezoceanske razdalje. Pogosto sem kot zunanji svetovalec moral prenašati sporočila iz pisarne v pisarno. Pri tem tudi odprte stene ne pomagajo. Gre namreč za mentalne silose, ne le fizične!

10. Odpravite brezciljne hierarhično vodene skupinske sestanke.

Izredno pomembna točka. Vsi smo jim prisostvovali. Večkrat trajajo tudi po več ur. Veliko vrtenje v krogu, kjer se nekaj »pomembnih« posameznikov – pogosto napolnjenih z egom – poskuša uveljaviti na račun tihe večine. Toda če so ideje res pomembne, niso sprejete s strani večine.

11. Izluščite svojo veliko moč (ključno konkurenčno prednost).

Pogosto se v množici vseh impulzov spregleda, kaj so tiste karakteristike oz. naše prednosti, ki jih kupci oz. uporabniki ali pa naši partnerji že sedaj cenijo kot nekaj posebnega. Nekateri so močni v distribuciji, pa šibki v razvoju. Drugi so izjemni v cenovnih modelih. Spet tretji so izjemno kreativni, a imajo težave z dostopom do trgov. Kakorkoli že.

Zavedanje svojih prednosti – in tudi šibkih točk – vam pomaga spivotirati izdelke okoli le teh in poiskati dopolnitve s tistimi partnerji, ki najbolje obvladujejo tisto, kar vam manjka.  

12. Vizualizirajte idealne uporabnike vaših produktov. 

13. Definirajte resnični problem.

Včasih se okoli problemov vrtimo in jih poskusimo nadomeščati z bolj finimi izrazi. »Ne najdemo sinergij« ali »Naši produkti niso dovolj privlačni« ali »Potrebujemo boljšo uporabniško izkušnjo« Kaj takšne fraze sploh pomenijo?

Pogosto pripeljejo vse do točke, da ne rešujemo več pravega problema, marveč npr. kupujemo drag software ali vlagamo v promocijsko kampanjo ali pa pišemo panična sporočila svojim partnerjem. Spet začaran krog. Če je problem, da ni rasti, ga poimenujmo. Če je problem, da imamo preveč izostankov. Potem se lažje poiščejo vzroki in ko se začnejo odpravljati težave, se vzroki čudežno odpravijo.

14. Spremenite ideje v rešitve.

Problem običajnih »brainstormingov« je, da se z njimi pridobi množica idej, potem pa se pri tem tudi obstane. Pravzaprav se zmešnjava, ki povzroča zasto, lahko še poveča. Dodaten problem podpira osnovni problem – začaran krog. Zato je treba poiskati pot za razvrščanje idej, njihovo kanaliziranje. V delavnicah imamo za ta namen pripravljeno zaporedje korakov, ki pomagajo točkovati, razvrščati in nato izbrati najboljše ideje za izbrani problem v okviru zastavljenih omejitev.

 

Vse zgoraj navedene strategije so vključene v produkt Kretnice – Kreativne stopnice za pot do zdrave rasti.

Gre za prvi del tehnik in strategij, ki se navezuje na ustvarjalni del pridobivanja novih idej in svežih pogledov. Del Kretnic so tudi izjemno pomembne tehnike za odločanje in postavljanje prioritet.

V delavnicah je nato vključena tudi pot do minimalno sprejemljivega produkta, ki je izreden povezovalec energij.

Seveda pa je življenje permanentno učenje. Če imate kakršnekoli komentarje ali imate vprašanja o posameznih fazah ali pa ste pripravljeni deliti svoje dobre prakse – z besedo na dan!

Na voljo v naslednjih oblikah:

Delovni zvezek (Praktikum) — Webinar — Predavanje — Delavnica

0 Comments

Leave a reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

*