Minimalno sprejemljivi produkt (MSP oz. MVP) + N za navdih

Minimalno sprejemljivi produkt (MSP oz. MVP) + N za navdih
21 marca, 2023 Omnibus

95% vseh inovacijskih projektov na poti uspeha zaide. Tako pravi raziskava harvardskega guruja inovacij Christensena.Podobne številke dobimo tudi, če analiziramo uspešne novosti na trgu pakiranih izdelkov. Tukaj je ena od analiz, ki sem jo pred leti izvedel pri projektu za rast kategorije pijač. Od 100 novih izdelkov jih je le 5 preskočilp med zares uspešne izdelke.Seveda drznost, kreativnost, novost vselej vključujejo tveganje. To je sestavni del inovacij. Vendar pa izkušnje kažejo, da drznost, kreativnost, novost niso glavni problemi na poti.

Veliko inovacijskih timov se na poti izgubi zaradi nejasnega zaporedja korakov, ki vodijo do novega produkta.

Kretnice – naše kreativne delavnice za zdravo rast – ponujajo okvir za timsko napredovanje od idej do izvedbe. Preverjeno zaporedje korakov, ki vodi do velikega inovacijskega sidra. To se imenuje minimalno sprejemljiv produkt (MSP) ali minimum viable product (MVP) v angleščini.

— KAJ JE MINIMALNO SPREJEMLJIV PRODUKT (MSP oz. MVP)

Včasih smo temu rekli “pilotni produkt”. Izraz pa je uveljavila agilna metodologija. Ta je tako poimenovala pilotno verzijo novega produkta, ki vsebuje ravno še dovolj lastnosti, da je sprejemljiva za prvo skupino kupcev. Gre za fazo, ki jo uveljavljena na sceni zagonskih podjetij.

Cilj je, da MSP produkt čimprej preizkusimo na trgu, nato pa feedback uporabimo za izboljšave in pozneje širitev na celotni trg.

— POMEMBNA RAZŠIRITEV MSP -> MSP + N

Po izkušnjah dodajam še eno nujno komponento: navdušenje prvih kupcev.

V tehničnem sektorju, od koder izvira koncept MSP, je res dovolj, da nov produkt opravi svojo nalogo, “da dela”. Računalniško podjetje izdela novo aplikacijo in če ta deluje pri testnih uporabnikih, je to že njena zadostna potrditev.

V mehkejših sektorjih pa je nujno tudi navdušenje, ki ga prvi uporabniki doživijo ob uporabi MSP. Brez navdušenja ni klikov, ni priporočil, ni prenosa navdušenja “od ust do ust”.

Izvedemo lahko marsikaj, toda navdihniti nekaj ljudi je precej večji dosežek. Produkt mora s svojo drznostjo navdihniti nekaj pionirskih uporabnikov – in to je dovolj za prebuditev sil, ki že obstajajo v vaši organizaciji. Kmalu lahko sledi temeljita prenova vezi s kupci, to pa je že začetek “transformacije”.

— VEČINA NOVOSTI NISO ZARES INOVACIJE

Rešitev je torej Pre-misliti. Pre-definirati. Pre-noviti. Pre-obraziti. Vsi ti glagoli zaznamujejo temeljito Pre-oblikovanje.

Ne govorimo o kozmetičnih popravkih, tudi ne o vedno isti “novi izboljšani formuli pralnega praška”.

Govorimo o temeljiti redefiniciji vaših izdelkov in novi povezavi s kupci.

Pogosto – a ni nujno – ima pri tem pomembno vlogo digitalna tehnologija. Govorimo torej o tem, kako iz povprečnega spet narediti iz-vrsten produkt, ki navdihuje kupce.

Minimalno sprejemljiv produkt (MSP), ki navduši pionirje (MSP & N).

— ZAPOREDJE KORAKOV

Seveda je pot vsake inovacije samosvoja. Toda vse inovacije gredo skozi enako zaporedje korakov.

Kateri so?

Najprej kreativni zasuk vaših produktov: izluščenje bistvenega, pravega jedra vašega branda. In z uporabo ključne konkurenčne prednosti, ki vas resnično dela izjemne v očeh kupcev. V nasprotju z neprestanim drvenjem naprej predlagam obrat nazaj za večji, inovativen skok naprej.

Ko poiščete, izbrusite in prepričljivo uveljavite ključno konkurenčno prednost, izločite nepotrebno, spodbudite kreativne sile vaših zaposlenih – ali pa zunanjih kreativcev – je vaš brand, vaš produkt ponovno močneje povezan s kupci.

Še ena prednost: Gnana z okrepljenim valom nove vrednosti lahko vaša ekipa drzneje zajadra proti oddaljenim modrim oceanom. Vse do produktov, ki bodo postali nedosegljivi za konkurenco.

Skozi projekte in svetovanja v super konkurenčnem okolju trgovin in FMCG dobaviteljev sem razvil metodo, ki jo lahko ponudim v pomoč ekipam pri prenovah produktov (in storitev).

Omnibus Inovacijske kretnice v zaporedju korakov – KREaTivnih stopNIC – pomagajo:

  • izbrskati nove ideje
  • spodbuditi kreativnost timov s širokim vključevanjem in spoštovanjem vseh članov ekipe
  • voditi zaporedje v praksi preverjenih korakov
  • vključiti uspešno skupinsko odločanje
  • povezati in kot vzvod uporabiti znanja iz različnih disciplin – zbranih tako znotraj kot tudi zunaj organizacije
  • razumeti vlogo vašega branda in konkurenčno prednost, ki vas dela izjemne v očeh kupcev

Predvsem pa skozi korake pripelje prek skice prenovljenega produkta do prve verzije produkta, ki je že pripravljena za realizacijo.

Cilj je minimalno sprejemljiv produkt (MSP), ki navduši pionirje (MSP & N).

Prepričan sem, da ta pot omogoča večje donose na inovacijske investicije kot popularno, a nepremišljeno skakanje v modre oceane, ki pogosto poteka le na osnovi fascinacije nad količino zbranih podatkov ali tehnoloških možnosti.

Ključ so prepričljivi, navdihujoči produkti, ki prihajajo od ljudi za – ljudi.

0 Comments

Leave a reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

*