Planogrami 2.0

Kupci do 82% odločitev o
nakupih izdelkov opravijo
v trgovinah …

Planogrami odločilno vplivajo na
odločitve kupcev in posledično
na velikost celotne košarice

Delavnica PLANOGRAM 2.0

Cilj

Usposobiti udeležence
za izdelavo
TAKTIČNO PAMETNIH
planogramov, ki
upoštevajo vizualna
PRAVILA, PODATKE,
TRENDE in
VEDENJE KUPCEV

Udeleženci

Merchandiserji,
vodje blagovnih
skupin, trade
marketing, makro
in mikroplaniranje,
področni vodje

4-6 UDELEŽENCEV
NA DELAVNICO

Način dela

Uporabni uvidi
iz raziskav,
praktično delo na
“ŽIVIH PLANOGRAMIH”,
TIMSKO DELO,
ZANIMIVI PRIMERI,
razvoj planograma
SKOZI FAZE

Predlog programa (vol. I)

Predlog programa (vol. II)

UPORABA ANALIZ IN TAKTIKE

DELAVNICA 3:
OPTIMIZACIJA ASORTIMANA

DREVO ODLOČANJA
(osnovna stopnja)

DELAVNICA 4:
IN SEDAJ… PLANOGRAMI 2.0
Kako predstaviti in argumentirati planogram