Izbor prave delavnice

Izbor prave delavnice za rešitev problema?

Problemi, s katerimi se srečujejo organizacije so po svoji zahtevnosti zelo raznoliki. V trgovinah lahko ti segajo od spreminjanja lastnosti obstoječih izdelkov ali priprave na pogajanja z dobavitelji do uvajanja novih formatov trgovin ali velikih reorganizacijskih projektov.

Različni problemi zahtevajo različne kombinacije analitike, zbiranja informacij, krepitve znanja in včasih tudi vključevanje specialistov.

Pri tem vam pomagamo opredeliti pravo kombinacijo in pravo pot za določen problem.

Glede na te kriterije smo razdelili delavnice na:

SONDAŽNE DELAVNICE ZA XXL POSLOVNE PROBLEME

Pri zahtevnih, kompleksnih XXL problemih začnemo s sondažno delavnico, kjer predvsem ugotovimo vzroke za obstoječe stanje in skupaj z ekipo zberemo podatke, ki so pomembni za pripravo rešitve. V okviru delavnice izvedemo tudi SWOT analizo, ki pomaga opredeliti pot za naprej.

Dobra diagnostika je namreč ključna za izbor prave poti do cilja.

Rezultat je projektni načrt s časovnico, “roadmap” za rešitev.

OMNIBUS INOVACIJSKI JAM*

Delavnice, s katerimi v hitrih zamahih rešujemo probleme, ki blokirajo napredek naročnikovih ekip in jim omogočimo, da nato nemoteno nadaljujejo proti cilju.

Te delavnice imajo jasno zaporedje korakov, vsebinsko pa jih prilagodimo glede na problem, ki se rešuje.

V večini primerov zadostujejo 2-3 srečanja po 1,5 ure. Na ta način rešujemo probleme, kjer je v organizaciji že precej zbranega znanja, ki pa ga je treba predvsem kanalizirati v rešitev.

Preizkusili smo tudi spletno različico Omnibus inovacijskega jama – nekaj kratkih, hitrih srečanj, kjer kombiniramo ankete, zbrane odzive, brainstorming in pripeljemo do izdelave akcijskega načrta. Skupaj vsa srečanja lahko trajajo manj kot 2h.

V času enega daljšega sestanka pogosto pripeljemo do rešitev problemov, ki so sicer odvzemali energijo mesece ali celo leta!

*Jam = izraz iz glasbe, ki označuje neformalno druženje glasbenikov z namenom, da sproti sestavljajo improvizirane glasbene zasedbe in igrajo improvizirano glasbo; v jeziku delavnic pa jam predvsem predstavlja iskanje novih perspektiv, svežih poti do rešitev

INOVACIJSKE / PIVOTNE DELAVNICE

Izkušnje kažejo, da je pot v nedosegljivo oddaljene modre oceane težavna. Pogosto je zanje treba aktivirati skriti potencial v svojih ekipah in za odskočno desko vzeti dosedanje projekte.

Naše delavnice so v tem primeru spodbujevalke repivotiranja, dopolnjevanja, tudi postopnega inoviranja obstoječih produktov. Rezultat je tako že MSP (minimalno sprejemljiv produkt), kar je v angleščini znano kot MVP (minimum viable product). Sledi pa še dodatek: v naših delavnicah MSP postane preprosto navdušujoč produkt (PNP).

Takšen pilotni produkt izrazito zmanjšuje število neuspešnih poskusov, s tem pa tudi stroške inoviranja. Produkt namreč že testiramo v okolju s končnimi kupci. Povratna zanka nato služi za izboljšave in polno tržno uvedbo (roll-out).

Primer: Prenova trgovin za našega naročnika v l. 2021, kjer smo s pomočjo delavnic izdelali nov koncept trgovine, ga podkrepili z dizajnom in analitiko. Opravili smo tudi skupinske terenske obiske.

Rezultat: pilotna trgovina raste najhitreje med vsemi trgovinami v naročnikovi mreži.

Od samega začetka do končne izvedbe prve verzije projekta v tem primeru lahko mine nekaj več časa. Odvisno od kompleksnosti.

Inovacijska delavnica, ki vodi do pilotne trgovine, se imenuje Vzvodi za uspešne trgovine z repom in glavo in traja predvidoma 8 – 12 tednov.

SPECIALNE IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

Te so vezane na posebna znanja, s katerimi na osnovi 25-letnih izkušenj v trgovini, stalnim študijem primerov dobrih praks in razvoja modelov razpolagamo v Omnibusu. Pogosto je format daljši, saj se v delavnicah več časa posveti predajanju in utrjevanju znanja – kar lahko prediskutiramo in ustrezno prilagodimo po oceni trenutnega nivoja znanja in pričakovanj naročnika.

Takšne delavnice so nanizane spodaj:

  • Category Management 2.0 (5 terminov z vmesnimi nalogami)
  • Kako s planogrami nagovoriti kupce v digitalnih časih (5 terminov)

OSVEŽITVENE DELAVNICE

Delavnice, ki nadgrajujejo katerekoli od zgoraj navedenih delavnic. Ko je npr. produkt uspešno lansiran v testnem okolju, zberemo odzive različnih uporabnikov in z osvežitveno delavnico pripravimo nov nabor dodatnih izboljšav.