Inovacijske kretnice – kreativni software za zdravo poslovno rast


Stik za naročilo delavnice

CILJ METODE

Včasih pred kakšnim problemom preprosto zastanemo, zablokiramo, in  ne najdemo več izhoda iz začaranega kroga.

Veliko vloženih naporov, časa, denarja, a vse manj učinkov.

Začaran krog.

V svoji karieri smo vsi naleteli na takšne “začarane kroge”, v katerih ne pomaga nobeno zaletavanje v steno. Preprosto se je treba malo odmakniti, se prepustiti ustvarjalni igri in problem pogledati z novega zornega kota. Sledi kreativno zbiranje idej, ki rešujejo zaznane probleme kupcev oz. uporabnikov – pri tem pa se ekipo spremlja in vodi skozi zaporedje korakov vse do pilotne uresničitve inovacije.

Omnibus inovacijske KRETNICE – Kreativne stopnice za zdravo rast – so izbrušene v živih projektih in narejene prav za te primere. V obliki svetovanja, coachinga, mentoriranja in delavnic metoda pomaga projekte, produkte, procese izvleči iz začaranega kroga.

Takoj ko se odblokirajo zastoji, začnejo skozi naše projekte krožiti kreativni sokovi – teren je pripravljen za zdravo rast.

VSEBINA

Gre za kombinacijo moderiranega brainstorminga in pravega zaporedja korakov do inovativne rešitve problema kupcev oz. uporabnikov.

Inovacijske Kretnice so ritmična mešanica kaosa, ki je nujen za spodbujanje kreativnosti, in reda, ki je nujen za dobro odločanje.

Namen Kretnic je prebuditi kreativno iskanje idej, zbrati ideje in nato voditi proces do odločitve o najbolj ustrezni rešitvi za posamezen problem.

Ko smo v začaranem krogu, se zastoji vlečejo tedne, mesece, celo leta.

Ko odblokiramo zastoj, takoj zmanjšamo število brezplodnih skupinskih sestankov.

KATERE PROBLEME REŠUJEJO INOVACIJSKE KRETNICE?

  1. Izboljšave obstoječih produktov

Čeprav se velikokrat pri inovacijah navaja zvezdnike inovacijskih uspehov, kot so Apple, Netflix, Aldi, Google, itd., je svet mnogo bolj raznolik. Veliko podjetij odlično živi in raste od postopnih inovacij – tudi zgoraj navedeni se tega poslužujejo.

Inovacijske Kretnice dajejo odličen veter v jadra ekipam pri izboljšavah obstoječih produktov. Pomagajo generirati niz izboljšav in jih povezati v celoto – ekipe povežejo na skupni imenovalec, kar pomaga pri preskoku stopnice naprej!

2. Odblokiranje zastojev pri reševanju širokega spektra problemov

Inovacijske kretnice so uporabne tudi za reševanje širokega spektra problemov v skupinskem okolju.

Z njimi lahko rešimo vprašanja preureditve pisarn ali pa nujnih izboljšav novega produkta. Želite pripraviti temelje nove trajnostne strategije? Tudi pri tem priskočijo na pomoč Omnibus kretnice. Vsebinsko jih prilagodimo glede na problem, ki se rešuje.

3. Skrajšanje časa do priprave skupinske rešitve

Njihova izjemna moč je tudi omejena dolžina. Namesto desetin pogosto brezplodnih sestankov v večini primerov zadostujeta dve srečanji z vmesno skupinsko, anonimno anketo. Kretnice služijo tudi kot odlično sredstvo za povezovanje različnih oddelkov, saj priskrbijo tudi skupni imenovalec za bolj usklajeno nadaljevanje projektov.

4. Inovacije produktov in storitev

Inovacije zahtevajo izdelavo rešitve, ki predstavlja nov, doslej neznan način reševanja problemov uporabnikov oz. kupcev. Pogosto jih spremlja strah pred neuspehom. S Kretnicami vzpostavimo zaporedje korakov, ki vodi od razumevanja problema, ideacije, pa vse do uresničitve prototipov oz. pilotne verzije inovativnega produkta v živem okolju.

JE TO PROGRAMSKA OPREMA

Ne gre za programsko opremo. Z imenom “kreativni software” oz. “kreativni algoritmi” skušam ponazoriti, da tudi pri kreativnem reševanju problemov obstajajo zaporedja faz, ki pomagajo na poti do rešitve.

Inovacije so namreč kompleksen sistem, ki zahteva združitev logike s kreativnostjo, preteklih podatkov z bolj divjimi in intuitivnimi pogledi v prihodnost.

Moj program – “software” –  je tako vgrajeno zaporedje faz, podprto s tehnikami in strategijami, ki udeležencem pomagajo na poti do uresničitve novih idej na trgu.

JE POTREBNO PREDZNANJE UDELEŽENCEV?

Seveda pomaga, če je o nekem področju v organizaciji že precej zbranega znanja, ki pa ga je treba predvsem prebuditi in kanalizirati v rešitev. Kadar znanja primanjkuje, naredimo raziskavo in v dodatno začetno delavnico vključimo specialiste – eksperte.

FIZIČNO ALI ONLINE

Oboje deluje. Vsaka oblika ima svoje prednosti in slabosti.

Fizičen stik je odličen pri bolj kompleksnih problemih. Zagotovo je bolj igriv in zabaven, saj se v prostorsko povezani skupini ustvari posebna dinamika, ki krepi moč rešitev.

Online delavnica ima prednost hitrosti in prilagodljivosti delovnemu procesu naročnika. Z nekaj kratkimi, hitrimi srečanji kombiniramo ankete, zbrane odzive, brainstorming in pripeljemo do izdelave akcijskega načrta.

V obeh primerih pa Kretnice delujejo kot neke vrste aplikacije, ki jih lahko za uporabo prikličemo pri različnih zastojih.

UDELEŽENCI

Glavne skupine udeležencev:

– srednje velike in večje organizacije v javnem in zasebnem sektorju

– družinska podjetja

Kot rečeno, raznolikost pogledov je moč organizacij. To je tudi osnova inovacijskega jama, zato je dobro imeti na jamu raznoliko zasedbo. Kreativne kretnice dobro povezujejo tako tehnične kot kreativne sektorje.

FORMATI KRETNIC

Formati se razlikujejo glede na to, kakšen problem je treba rešiti.

Poimenovane so z glasbenimi pojmi, saj tudi v poslovnem svetu potrebujemo enote, ki delujejo.

Vhodna točka je enostavni kreativni ŠPIL. Enostavno rešimo problem, ki stoji na poti. Nekaj ur. Večkrat online.

Razširjeni kreativni špil je SONG. Song je skupek rešenih problemov. S tem že razvijemo nekaj, kar je namenjeno kupcem. Ponavadi gre za manjši MVP – minimalno sprejemljivi produkt. Teden do dva. Delno online.

ALBUM je večji format. Več songov združenih v paket, ki ima rdečo nit – rep in glavo – in predstavlja temeljito nov produkt. Mesec do tri, odvisno od že izdelanih songov.

NOVI VAL je dejansko zaključena transformacija. Produkt je do te mere spremenjen ali povsem nov, da predstavlja svojo lastno kategorijo. S tem je dosežen cilj potovanja v modri ocean. 6 do 12 mesecev.

KORISTI KRETNIC

  • Ekipa se s prehodom iz sestankovalnega v delavnični režim močneje medsebojno poveže
  • S pomočjo spodbujanja kreativnih rešitev se odprejo kanali za izdelavo raznolikih rešitev, ki so tudi bolj prilagojeni spremenjeni konkurenčni resničnosti
  • Aktivirana znanja vseh udeležencev poskrbijo za večjo skupinsko motivacijo pri izdelavi rešitve
  • Dodatna možnost dopolnjevanja znanja z vnosi najboljše strokovna literatura s področja.
  • Zmes angažiranosti, povezanega znanja in motivacije pripelje do bolj navdahnjenih izdelkov. S tem se pogosto zmanjša ali celo povsem ukine potreba po dragih specialistih, ki bi sicer izolirano od ekipe naročnika pripravili »zaprtokodne« rešitve
  • Povečana samozavest ekipe na osnovi vmesnih faz in končnega produkta
  • Skrajšanje časa od ideje do izvedbe zahtevnega projekta. Pogosto se pokaže, da so celo najzahtevnejši problemi z novim načinom skupinskega ustvarjanja in odločanja rešljivi.
  • Pridobljene tehnike reševanja problemov trajno usposobljajo člane ekip za reševanje zahtevnih problemov

VSEBINA DELAVNIC

MODUL: OGREVALNA MENJAVA PERSPEKTIV

Cilj modula je predvsem odvzeti zagon egoističnemu tekmovalnemu principu. S primerom ogrejemo dostope do naše intuicije, odvozlamo težo vsakdana, slečemo “železne srajce” prepričanja, da “mi vedno tako delamo”.

Modul: Skupni imenovalec

Na osnovi inputov, dodatnih raziskav, uredimo podatke in včasih tudi povabljenih ekspertov pripravimo izhodišča za udeležence.

S tem postavimo skupni imenovalec delavnice in priskrbimo znanja, ki so potrebna za razumevanje samega problema. Kreativci včasih ne poznajo tehničnih omejitev, tehniki pa niso seznanjeni z idejami marketinga. To odpravimo s tem modulom.

Modul: Kreacija idej

Cilj modula je zagotoviti vzdušje, v katerem se v kratkem času – 60 minutah – zberejo ideje

(1) Igrivo ogrevanje, menjava perspektiv

(2) Zbiranje idej

(3) Moderirano kombiniranje idej

(4) Anonimno ocenjevanje

(5) Rangiranje idej

(6) Interpretacija

Modul: Scenariji in skice top rešitve

Cilj modula je, da se nabrane ideje poveže v top rešitve, pri čemer se upošteva tudi značilnosti branda oz. druge ključne faktorje.

(1) Igrivo ogrevanje

(2) Kreativna interpretacija idej

(3) Razvoj 3 scenarijev rešitve

(4) Skiciranje rešitve

Modul: Razvoj novega produkta

To je nadgradnja prvih dveh modulov. V tem primeru se skicirana rešitev začne spreminjati v produkt. Poudarek je na minimalno sprejemljivem produktu, ki mora tudi navdušiti testno skupino kupcev oz. uporabnikov.

Rešitve > Skiciranje, Prototip, Testiranje MSP, …, Feedback, itd.

Intenzivnost delavniškega dela narekujejo potrebe naročnikov.

V primeru, da gre pri problemih za strokovno zahtevnejše projekte, ki zahtevajo posebno specialistično znanje se vključi

IZVEDBA

Delavnica je bila sprva pripravljena in izvajana v neposrednem stiku z udeleženci. Pozneje smo delavnico uspešno prenesli v spletno okolje.

Pri tem glavnina vsebin ostaja nespremenjenih, vendar pa smo poskrbeli za osvežitev in prilagoditev spletnemu mediju. Zagotavljamo tudi možnost timskega dela v online skupinah.

Na vsak način poiščemo rešitev, ki je v čim večji meri skladna z delovnim procesom naročnika.

DODATNE INFORMACIJE

Veselilo nas bo odgovoriti na vsa vprašanja in posredovati dodatne informacije.

Dobra vhodna točka je “demo” inovacijska kretnica, kjer predstavimo tehnike in tudi izvedemo problemski špil na demonstracijskem problemu.

Posredujte nam mail na simon@omnibus.si s pripisom DELAVNICA ali pa uporabite naš spletni obrazec.