Delavnice 2023

DELAVNICE 2023

Delavnice za kreativni prehod k zdravi rasti. Stestirane in dokazane v konkurenčnem in dinamičnem okolju trgovin, sedaj na voljo tudi družinskim podjetjem in večjim organizacijam v različnih panogah.

Kretnice – kreativne stopnice za zdravo rast

Včasih pred kakšnim problemom preprosto zastanemo ali pa ne najdemo izhoda iz začaranega kroga. Omnibus Kretnice so delavnice, narejene prav za te primere. Gre za kombinacijo igre, moderiranega brainstorminga in pravega zaporedja korakov – algoritma – do rešitve problema, ki premakne ekipo na pot zdrave rasti.

Od kreiranja ideje do akcijskega načrta za MVP pilotni produkt.

Naj bo skupinska dinamika in raznolikost pogledov del rešitve, ne problema!

Kretnice so v projektih z naročniki preizkušen vzvod za kreativno povezovanje raznolikih pogledov v ekipi. Ko ekipa odblokira zastoje, odkrije skupni imenovalec, sledi → nov zagon!

V intenzivni formi v le dnevu ali dveh pripeljemo do rešitev problemov, ki so sicer odvzemali energijo mesece ali celo leta.

Vzvodi za uspešne prodajne prostore

Organizacija prodajnih prostorov ključno vpliva na uspeh prodajnih prostorov in trgovcev. Delavnica vodi skozi korake – vse do priprave taktično zrelega prodajnega prostora, ki povezuje zastavljeno prodajno strategijo s pričakovanji kupcev. #vzvodi so sinteza dobrih praks, izkušenj, raziskovalnih ugotovitev in uporabnih uvidov za uspešne trgovine.

Z udeleženci uporabimo metode in uvide #vzvodi neposredno v postopku, ki vodi do izdelave pilotne trgovine, vaše odskočne deske do dobro organiziranih in uspešnih trgovin za nove čase.

Preverjena povezava močne analitike in kreativnih inputov za inovativne, iz-jemne trgovine, ki generirajo svežo rast.

Upravljanje blagovnih skupin oz. Category Management 2.0

Category management oz. upravljanje blagovnih skupin (UBS) se je razvilo v časih pred digitalno revolucijo. Nakupovalne navade so se od tedaj temeljito spremenile, zato celoten koncept, ki se vrti okoli psihologije kupcev, nujno potrebuje osvežitev. Tako pomlajen bo spet predstavljal najboljši okvir, ki povezuje ponudbo, taktiko, strategijo in vedenje kupcev. V Omnibusu učimo principe okretnega category managementa (upravljanja blagovnih skupin), ki združuje tradicionalnih 8 korakov z agilnimi pristopi vodenja projektov. V digitalnih časih je ključ fleksibilnost, tudi v prodajnem prostoru. Dobro ukročene podatke o pretekli prodaji morajo spremljati kreativni postopki, ki odkrivajo priložnosti za svežo rast.

Kako s pilotno trgovino do zdrave rasti?

Novi formati trgovin so spoj najboljših praks in bolj drznih prehodov v neznano. Na eni strani dobra analiza poskrbi za razumevanje nakupovalnih vzorcev in vedenja kupcev, kar omogoča pripravo dobrih ponudb. Na drugi strani morajo novi formati zaobjeti bodoča pričakovanja kupcev. Naša delavnica s pomočjo izdelave person kupcev združuje oboje. Popelje čez vse ključne analize, ki omogočajo opredeliti želje in potrebe kupcev. Nato z ustvarjalnimi postopki pretekle podatke dopolnimo s priložnostmi za prihodnost.

Korak za korakom bo vaš team s pomočjo analize in ustvarjalnosti izdelal koncept in vsebino pilotne trgovine – idealnega prototipa in obenem »živega« laboratorija prodajnih formatov.

Vizualni merchandising za nove navade kupcev

Spletno nakupovanje nezadržno narašča in fizične trgovine se morajo odzvati. Spremenjene navade kupcev kličejo k osvežitvi vizualnega merchandisinga, pravil in prakse planogramiranja. Naučite se pripravljati planograme, ki poenostavljajo kupčevo navigacijo, pomagajo pri izbiri in izboljšujejo taktiko v smeri večjega deleža kategorije v skupni nakupovalni košarici.

Delavnica, ki vodi udeležence od A – Ž skozi planogramiranje, analitiko in psihologijo kupcev, ki so jo spremenile tehnološke spremembe in drugi premiki v družbi.

Preporodite vaše produkte za svežo rast

Inovacije so seveda nujne za rast poslovne vrednosti v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu.

Toda le 5% novih produktov dejansko uspe na trgu.

Škoda, da je tako.

Analizirali smo (tudi svoje!) neuspehe in prečistili dobre prakse, ki peljejo k uspehu. Ta delavnica podpira drznost in kreativne preboje, saj nujni “kreativni kaos” dopolnjuje z varnim oprijemom dobrega zaporedja korakov.  Od generiranja idej do minimalno sprejemljivega produkta (MVP) in enostavno navdušujočega produkta. Le 2 pravi inovaciji sta dovolj, da se bo v naslednjih letih za 10% povečala vaša prodaja.

Povezane brezplačne vsebine