Delavnice 2022

Pravi čas za nov zagon

Je digitalni svet spremenil igro, ki ji z obstoječimi znanji težko sledite?
Je konkurenca z disrupcijami okupirala vaš nekdanji teren?
Postaja proces izboljšav vse manj pregleden, pot do rezultatov pa izgubljena v nejasnosti? Se vezi z nekdanjimi kupci v novih razmerah krhajo?

Se zdi, da se vrtite v začaranem krogu?

 

 

Delavnice, ki pomagajo vaši ekipi do preboja

Zasuk obstoječih produktov je izjemno donosna investicija

V času hudih cenovnih bitk, visoke inflacije in težav z delovno silo  krvavijo marže. Morje okoli organizacij postaja zaradi pritiskov trga in konkurence vse bolj rdeče.

Kaj predlagajo profesorji? Premik v modre oceane. Razvoj novih, inovativnih produktov za segmente kupcev, kjer krvoločna konkurenca še ne plava.

A izkušnje opozarjajo. Podjetja na nepregledni poti proti modrim oceanom prevečkrat zaidejo, izgubijo kompas.

Mnogo bolj oprijemljiva in delujoča odskočna deska je osvežitev, zasuk, inovativna dograditev vaših obstoječih produktov.

Ko poiščete, izbrusite in prepričljivo uveljavite ključno konkurenčno prednost, je vaš brand, vaš produkt ponovno močneje povezan s kupci.

Gnana z okrepljenim valom nove vrednosti lahko vaša ekipa drzneje zajadra proti oddaljenim modrim oceanom. Vse do produktov, ki bodo postali nedosegljivi za konkurenco.

Delavnice so preverjene v super konkurenčnih pogojih

Že dve desetletji+ se ukvarjam s trgovinami in kupci. Gre za super konkurenčno področje. Polno disrupcij. Z digitalnimi tekmovalci, ki jih še desetletje nazaj ni bilo nikjer. Z velikanskimi nasprotniki – Amazoni, Hoferji in Lidli. S povsem na novo postavljenimi pravili igre.

Kako torej v takšnem okolju postaviti novo fizično trgovino, ki bo brand povezala s spremenjenimi kupci v digitalnih časih? In to brez gromozanskih investicij. To je bil velik izziv našega naročnika.

Ker je čas pritiskal, sem v letu 2021 sestavil nove delavnice. Z njimi smo ob podpori vodstva naročnikovo ekipo v nekaj tednih pripeljali do delujoče rešitve. Delavnice so služile kot odskočna deska za pilotno trgovino nove generacije. Ta je postala najhitreje rastoča trgovina v celotni naročnikovi mreži!

Principi te delavnice so sedaj pripravljeni za nove projekte z novimi naročniki.

Prepričan sem, da se v delavnici skriva močan veter v jadra naročnikov iz različnih panog. Metoda je odlično prenosljiva, saj temelji na identificiranju ključne konkurenčne prednosti in obstoječih sposobnostih naročnikove ekipe.

 

 

 

Delavnice so sinteza večletnega dela z ekipami različnih naročnikov. Sinteza neuspehov, ki sem jih skrbno analiziral – in uspehov, ki so ponavadi prišli nenapovedano.

Kakšne probleme rešujejo Omnibus delavnice?

V letih delovanja sem naletel na vse sorte prodajnih problemov. Kako …

 • nadomestiti drage svetovalne rešitve?
 • povečati nakupovalno košarico?
 • posnemati dobre produkte naše konkurence?
 • ustvarjati dobre prakse?
 • lansirati nov produkt? pripraviti poslovni model zanj?
 • pripraviti napotke za oblikovalce, agencije, arhitekte, informatike?
 • realizirati letni prodajni načrt? polletni prodajni načrt? četrtletni? kaj pa mesečni?
 • razumeti vedenje naših kupcev?
 • izvesti win-win projekt s trgovcem?
 • zmanjšati prispevke pri ključnem kupcu?
 • povečati prodajo pri ključnem kupcu?
 • uspešno urediti prodajni prostor?
 • povečati učinkovitost trgovine?
 • uvesti planograme?
 • izboljšati planograme?
 • narediti planograme, čeprav nimam programske opreme?
 • uvesti zahtevno programsko opremo?

 

Nekaj vprašanj in odgovorov

Torej ponujam rešitev za takšne probleme? 

Ja.

Za vse zgoraj naštete?

Ja. In še za druge: npr. kako pridobiti segment novih kupcev ali kako osvežiti poslovni model ali povečati uspešnost letnih pogajanj s ključnimi kupci.

Se res spoznam na vse, kar je zgoraj našteto?

To pa kljub radovednosti ne 😉 Res se z maloprodajo in težavnimi konkurenčnimi trgi ukvarjam že več kot 20 let. A nekatere stvari poznam bolje, druge precej manj. Vsi dvajsetletniki vedo o družbenih omrežjih več od mene!

Če ne poznam rešitve, kako potem lahko ponujam rešitev?

Ne poznam rešitve, vendar pa Omnibus metoda odkriva pot do rešitve.

Do nje se odpravimo s pomočjo najboljših ekspertov. Te polno vključimo in povežemo med seboj.

Kakšni čudežni eksperti pa so to?

Vi. Partnerji, naročniki, udeleženci Omnibus delavnic. Najbolje poznate probleme. In tudi rešitve se – v večini primerov – skrivajo v vas in vaših ljudeh, le izbrskati jih moramo na pravi način in oblikovati v rešitve problemov. Za to poskrbijo naše delavnice.

DELAVNICE 2022

Vzvodi za uspešne prodajne prostore

Organizacija prodajnih prostorov ključno vpliva na uspeh prodajnih prostorov in trgovcev. Delavnica vodi skozi korake – vse do priprave taktično zrelega prodajnega prostora, ki povezuje zastavljeno prodajno strategijo s pričakovanji kupcev. #vzvodi so sinteza dobrih praks, izkušenj, raziskovalnih ugotovitev in uporabnih uvidov za uspešne trgovine.

Z udeleženci uporabimo metode in uvide #vzvodi neposredno v postopku, ki vodi do izdelave pilotne trgovine, vaše odskočne deske do dobro organiziranih in uspešnih trgovin za nove čase.

Category Management 2.0

Category management oz. upravljanje blagovnih skupin se je razvilo v časih pred digitalno revolucijo. Nakupovalne navade so se vmes temeljito spremenila, zato celoten koncept, ki se vrti okoli psihologije kupcev, nujno potrebuje osvežitev. Tako pomlajen bo spet predstavljal najboljši okvir, ki povezuje ponudbo, taktiko, strategijo in vedenje kupcev. V Omnibusu učimo principe okretnega category managementa (upravljanja blagovnih skupin), ki združuje tradicionalnih 8 korakov z agilnimi pristopi vodenja projektov. V digitalnih časih je ključ fleksibilnost, tudi v prodajnem prostoru. Dobro ukročene podatke o pretekli prodaji morajo spremljati postopki, ki odkrivajo priložnosti za novo ponudbo.

Nenazadnje, kupci ne kupujejo kategorij, marveč dobre izpolnitve njihovih nakupovalnih motivov.

Novi formati trgovin

Novi formati trgovin so spoj najboljših praks in bolj drznih prehodov v neznano. Na eni strani dobra analiza poskrbi za razumevanje nakupovalnih vzorcev in vedenja kupcev, kar omogoča pripravo dobrih ponudb. Na drugi strani morajo novi formati zaobjeti bodoča pričakovanja kupcev. Naša delavnica s pomočjo izdelave person kupcev združuje oboje. Popelje čez vse ključne analize, ki omogočajo opredeliti želje in potrebe kupcev. Nato z ustvarjalnimi postopki pretekle podatke dopolnimo s priložnostmi za prihodnost.

Korak za korakom bo vaš team s pomočjo analize in ustvarjalnosti izdelal koncept in vsebino pilotne trgovine – idealnega prototipa in obenem »živega« laboratorija prodajnih formatov.

Kako s planogrami nagovoriti nove navade kupce?

Spletno nakupovanje nezadržno narašča in fizične trgovine se morajo odzvati. Spremenjene navade kupcev kličejo k osvežitvi vizualnega merchandisinga, pravil in prakse planogramiranja. Naučite se pripravljati planograme, ki poenostavljajo kupčevo navigacijo, pomagajo pri izbiri in izboljšujejo taktiko v smeri večjega deleža kategorije v skupni nakupovalni košarici.

Delavnica, ki vodi udeležence od A – Ž skozi planogramiranje, analitiko in psihologijo kupcev, ki so jo spremenile tehnološke spremembe in drugi premiki v družbi.

Osvežite ali uspešno inovirajte vaše produkte

Vsi se strinjamo, da so inovacije nujne za rast poslovne vrednosti v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu. Toda na poti skozi temačen gozd ustvarjalnosti in domišljije kar 95% inovacij propade. Se da pri tem kaj spremeniti? Se lahko zmanjša odstotek neuspešnih poskusov? Celo kar prepreči? Da. Rumena steza ponuja organizacijam orodja in postopke, ki jih pri svojem vsakodnevnem delu uporabljajo uspešni ustvarjalci. Za kažipote na poti skozi labirint dodatno skrbi starodavna modrost pravljic.

Ta delavnica je “outlier” kakor se za inovacije spodobi.

 • Delavnice

  Zakaj se ideje izogibajo poslovnih sestankov?

  - by Omnibus

  Skozi čas so organizacije iznašle popolnoma učinkovito orodje za uničevanje svežih zamisli – skupinske sestanke. Če želite v kali zatreti zamisli, skličite sestanek! In povabite nanj čim več udeležencev. Kako…

 • Delavnice

  Sveže rešitve zahtevnih poslovnih problemov

  - by Omnibus

  Premestitev pozornosti je tehnika, ki omogoča izdelavo alternativ trenutno uveljavljenemu načinu reševanja problemov. Sestavni del Omnibus delavnic, ki delujejo in pomagajo pri reševanju trdih organizacijskih orehov. Od osnovnih kratkih problemskih delavnic do delavnic-projektov, ki vodijo do pilotnih produktov.

 • Delavnice

  Povezane ekipe, prepričljivi produkti

  - by Omnibus

  Kako prebuditi notranjo moč ekipe in jo prečrpati v navdahnjene proizvode / storitve, ki bodo spet prepričali kupce? Z delavnicami, ki spodbujajo kreativno iskanje rešitev tudi za najbolj zahtevne probleme.