Analitika in podatkovni uvidi

Kako z analitičnimi storitvami generiramo novo vrednost za poslovne projekte naših partnerjev?

Analize podatkov z izdelavo uporabnih podatkovnih uvidov so v središču naših storitev za partnerje.

Razvili in preverili smo jih v projektih z različnimi igralci iz sektorja maloprodaje – dobavitelji, proizvajalci in trgovci.

Sinteza vseh naših izkušenj je Omnibus metoda #vzvodi za uspešne prodajne prostore.

Analize so povezane s to metodo, vendar se lahko izvedejo tudi povsem samostojno.

Za trgovce smo dodatno razvili produkt Analiziraj TrgovinO, ki na enem mestu združuje vse ključne analize za oceno uspešnosti trgovine in pripravo napotkov za izboljšave.

Analize za dobavitelje podpremo z izkušnjami iz številnih projektov upravljanja blagovnih skupin. Projekti za oddelke ključnih kupcev niso le doživeli prepoznanja pri trgovcih, marveč so doživeli potrditev na mednarodni ravni – izbrani so bili tudi za vzorčne primere dobre prakse v velikih multinacionalnih podjetjih.

icon box image

#vzvodi za uspešne prodajne prostore

Preverjen produkt za uspešne prodajne prostore

Poslovni učinki vzvodov

  • Sinteza dolgoletnih izkušenj in najboljših praks
  • Raziskave vedenje kupcev (sistem 1, sistem2)
  • Preverjeni parametri iz preteklih analiz
  • Robusten, a prilagodljiv analitični model
  • Upošteva tako pretekle podatke kot trende in kreativno postavljene domneve za prihodnost
  • Vsebuje drevo odločanja kupcev, strojno učenje in elastičnosti kategorij

→ prostorske izboljšave→ zmanjšanje zalog

→ povečanje prodaje

→ povečanje marže oz. izbranih strateških kriterijev

→ sezonska in tematska fleksibilnost prostora

V zadnjem letu so vzvodi v referenčnih instalacijah uspeli zmanjšati zaloge za -10% in obenem povečati prodajo za +15%!

Po čem se vzvodi odlikujejo?

Inpute nastavimo skupaj z naročniki, povežemo s SWOT analizo in prodajno strategijo.

Produkt smo implementirali pri različnih trgovcih. Pri tem smo bili uspešnejši in precej bolj pisani na kožo posameznim trgovcem kot veliki mednarodni konkurenti.

Po vzpostavitvi model deluje samodejno, lahko je povezan s poslovno analitično platformo tipa Qlikview. Poskrbeti moramo le za osvežitve in spreminjanje smeri.

Posamične analize

icon box image

Drevo odločanja kupcev

Pomembno orodje za organizacijo prodajnega prostora, izdelavo planogramov, itd.
Uporabimo ga lahko na ravni celotne trgovine (drevo odločanja kupcev trgovine Y) ali za izbrano kategorije (drevo odločanja kupcev kategorije X). Temelji na povezovanju vedenja kupcev, podatkov o izbiri in preteklih prodajnih podatkov.
icon box image

Nakupovalna košarica

Pri tej analizi vstopimo v vsebino košarice. Z njeno pomočjo lahko identificiramo profile kupcev in nakupovalne navade. Z dodatkom časa vidimo, kje se odvijajo spremembe v trgovini. Koliko je premium kupcev in kaj se z njimi dogaja? Kakšni so povprečni nakupi? Kdaj kupujejo posamezni profili kupcev? Vse to je dostopno s to analizo.
icon box image

Navzkrižno povezani izdelki

S pomočjo poizvedb (SQL) analiziramo podatke in ugotovimo, kje obstajajo med izdelki skrite povezave oz. tiste, ki niso samoumevne. V veliko pomoč tako pri prostorskih razporeditvah kot tudi pri povečevanju nakupovalne košarice kupcev.
icon box image

Merjenje uspešnosti promocij

Pri nekaterih trgovcih je že več kot polovica izdelkov v prodaji pod določenimi akcijami / promocijami. Zato je ključno temeljito učenje na osnovi preteklih podatkov. Katere mehanike delujejo in katere ne? Z našo metodo merjenja upoštevamo ne samo neposredne učinke v času promocije, ampak tudi uspeh po izteku akcije. Samo kot primer: včasih trgovci napolnijo skladišča z akcijskimi izdelki, prodaja pa dolgoročno celo utrpi … S pretehtanimi akcijami in dobro podporo se drastično poveča uspešnost.

icon box image

Trendi in sezonska dinamika

Za posamezne skupine poslovalnic, kategorije ali izdelke opravimo spremljanje časovnih vzorcev prodaje. Na osnovi tega pripravimo ugotovitve, ki pomagajo pri ustreznih taktičnih odločitvah.

icon box image

Planogrami z analizo kategorij

Planogrami so glavno taktično, vizualno in prezentacijsko orodje trgovcev. Pomagamo lahko v vseh fazah – od analitike, upoštevanja vedenja kupcev do kreativne uporabe planogramov za spodbujanje dodatne prodaje.

Analiza kategorij je temelj za dobre planograme, čeprav jo lahko izvedemo tudi samostojno. Opravimo začetne analize cenovnih segmentov, funkcij, itd. Nato skupaj z vašimi strokovnjaki opredelimo dodatne analize in pripravimo taktične načrte, ki upoštevajo različne kanale ponudbe, skupine primerljivih poslovalnic itd.

icon box image

Analiza prodajnega prostora + nakupovalne poti

Gibanje kupcev v fizičnih prostorih je še vedno ena od ključnih komponent uspeha oz. neuspeha. Imamo velikega zbranega raziskovalnega znanja, ki smo ga preverili tudi v projektih z našimi naročniki.

icon box image

Gruče poslovalnic (clustering analiza)

Upravljanje s poslovalnicami bistveno poenostavi in okrepi dobra razvrstitev poslovalnic v ustrezne gruče. Izberemo primerne dejavnike, ocenimo njihove korelacije in pripravimo predloge poslovalnic, ki sodijo skupaj in jih zato lahko urejamo po enotnih principih.

icon box image

Elastičnost kategorij

Ena od ključnih komponent uspešnosti prodajnega prostora je dobro balansiranje med preteklimi podatki in napovedjo odzivanja na prostorske spremembe.

Z razširitvijo kategorij, ki imajo večjo elastičnost, vplivamo na nakupe in povečujemo prodajo.

S krčenjem kategorij, ki imajo manjšo elastičnost, pridobivamo prostor za bolj elastične kategorije.

icon box image

Raziskave nakupovalnega vedenja

Z metodami anketiranja lahko hitro izvedemo sondažne analize. Te nam z bistveno manjšimi stroški odprejo smeri reševanja problemov in ponudijo dobre začetne uvide v vedenje kupcev. Tako lahko npr. ugotovimo, kje so luknje v asortimanu ali kakšna so cenovna pričakovanja kupcev. Po potrebi dopolnjujemo z neposrednimi opazovanji na samem prodajnem mestu.

ENOSTAVEN PRVI KORAK

HITRO DO ANALIZE

na katerem bomo spoznali vaš problem in skicirali začetni predlog rešitve. Spoznali boste tudi naše reference in to, kako vam lahko pomaga naš produkt #vzvodi. Po diskusiji bomo pripravili predlog rešitve s časovnico.

Kdo vse nam je doslej zaupal?

Cases